Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

- Polityka zwrotów
Nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za odesłany towar :

- Polityka zwrotów

Data i podpis (odstąpienia od umowy) : ………………………………………………………………………………………………………………..

Uwaga!
Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nie dotyczy kosztów wysyłki.
Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014,
kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego.
Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu zakupu.
Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
– należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres firmy:


Optyk Kochański

Iwona Kochańska

Plac Górnośląski 4A

81-509 Gdynia

Plik do pobrania: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY