Zwroty i reklamacje

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu zakupu. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
- należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres firmy:


Optyk Kochański

Iwona Kochańska
Plac Górnośląski 4A

81-509 GdyniaFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

Nazwa produktu: .............................................................................
Data zakupu i nr Oferty: ..................................................................
Imię i nazwisko:...............................................................................
Adres ................................................................................................
Nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za odesłany towar


Data i podpis (odstąpienia od umowy)...........................................................

Uwaga!
Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.